Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу

Створення умов для функціонування та розвитку закладу

Обладнання та оснащення освітнього процесу у дошкільному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Типового переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 11.09.2002 року №509, методичних рекомендацій «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» від 17.03.2006 року № 1/9-153)

Результативність діяльності

Фінансування